Privacy verklaring CVitality

1.0 Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. CVitality

2.0 CVitality
Je leest op dit moment de privacy verklaring van CVitality. CVitality is actief binnen het werkveld van demonstraties, detailhandel en het genereren van new business. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door CVitality verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door CVitality, neem dan gerust contact op!

elvira@cvitality.international
Gommerskerspel 6 | 2151 RA | Nieuw-Vennep
Btw. id. NL001163465B38 | KvK Nr. 63331292

3.0 Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door CVitality. Deze worden hieronder toegelicht.

3.1. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met CVitality via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.

3.2. Analytics
De website van CVitality verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers

4.0 Ontvangers
De gegevens die CVitality ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

4.1. naam server email
De e-mail van CVitality wordt gehost bij PCExtreme. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van PCExtreme

4.2. website
De website en back-ups van de website worden gehost bij PCExtreme. Gegevens die jij achterlaat op de website van CVItality zijn op de servers van PCExtreme opgeslagen.

5.0 Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door CVitality, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

5.1. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met CVitality via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

5.2. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics

6.0 Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door CVitality of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar CVitality. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van CVitality prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van CVitality ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt

7.0 Jouw rechten
7.1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij CVitality vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met CVitality. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

7.2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door CVItality.

7.4. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij CVitality opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient CVitality al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

7.5. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij CVitality vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

7.6. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat CVitality niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

7.7. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat CVitality jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via elvira@cvitality.international onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

8.0 Plichten
CVitality verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de email met factuur te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan CVitality de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met CVitality met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

CVItality behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer CVitality dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van CVitality te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

elvira@cvitality.international
Gommerskerspel 6 | 2151 RA | Nieuw-Vennep
Btw. id NL001163465B38 | KvK Nr. 63331292